Privacybeleid

Privacybeleid

Wanneer men zich inschrijft voor onze activiteiten wordt de aangeleverde informatie enkel gebruikt voor de organisatie ervan en om u als deelnemer verder te benaderen. De organisator deelt geen informatie met derden binnen of buiten FERM tenzij u hiermee expliciet hebt ingestemd of om te voldoen aan externe (bv. fiscale) verplichtingen. U heeft het recht om van de FERM inzage, correctie en in voorkomend geval wissing van gegevens te vragen via fermbetekom@skynet.be